SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ


1960. szeptember 8-án születtem Csókán, Vajdaságban. Az általános iskolát szülőfalumban, a középiskolát Zentán végeztem. 1985-ben Újvidéken a vegyészeti főiskolán diplomát szereztem.

Tanulmányaim végeztével az Újvidéki Rádió ifjúsági és népzenei szerkesztőségének munkatársa lettem. Itt 1992. évi Magyarországra településemig néprajzi és népzenei műsorokat készítettem, szerkesztettem.

1997- ben magyar állampolgárságot nyertem.

*****

A népzenével még gyermekkoromban ismerkedtem meg élő hagyományból, citerán és tamburán tanultam apai nagyapámtól. 1974 -ben citerazenekart alapítottunk Csókán, amelynek vezetője lettem: 1978- ban kislemezünk jelent meg az Új Symposion folyóirat gondozásában. Ez évben tagja lettem az újvidéki Nevenincs együttesnek, 1981-ben egy népi hangszeres kamaraegyüttest is létrehoztunk Tiszavirág névvel. Zenekari és szóló felvételt készített velem több ízben a rádió és a televízió Újvidéken, Belgrádban és Budapesten.

A népzenei rendezvényeken szervezőként is szerepet vállaltam. Alapító tagja voltam a vajdasági magyar népzenészek fő fesztiváljának, a Durindónak és a Vajdasági Táncháztalálkozónak. Nevemhez fűződik az Újvidéki Gyermekrádió népzenei vetélkedőjének megindítása és szervezése. Az első Szólj síp, szólj vetélkedő után a legtehetségesebb gyermekek továbbképzését irányíthattam. Az első népzenei nyári tábort 1987-ben szerveztem Szentmihályon, majd négy éven át Magyarkanizsán; 1989-től téli citerás továbbképzést szerveztem és vezettem gyermekkorosztálynak, 1990-től felnőtteknek is.

1991. augusztusában népzenei előadói tevékenységemért elnyertem "A Népművészet Ifjú Mestere" címet. Ugyanebben az évben szereztem meg a C kategóriás- citerazenekar-vezetői engedélyt. Magyarországra településem után citeraoktatói megbízást kaptam a KÓTA C kategóriás tanfolyamán; a Magyar Rádió népzenei szerkesztőségében pedig szakriporteri munkatársként tevékenykedtem.

1992. őszétől a Nyíregyházi Tanárképző Főiskola Ének- Zene Tanszékén főállásban citerát tanítottam és az "Európa népeinek hagyományos zenéje" című tárgyat adtam elő az 1998/99-es tanév végéig. Itt énekzene-népzene tanári szakon 1996-ban jeles minősítéssel diplomát szereztem.

Emellett Zsámbékon is oktattam népi hangszereket. Ugyanitt népzenei együttest alapítottunk, melynek művészeti vezetője lettem: a Hajnalkötöző a Tradíció '93 pályázaton műsoros szalagra került, bejutott a 94-es- és- a 96-os Táncháztalálkozó gyűjteményes CD lemezére, kiadott két önálló hangkazettát (Túl a Tiszán ég az ezüst..., Vándorkikiáltó), valamint rádió- és televízió felvételek készültek vele.

1996-tól Citerásműhely címmel országos továbbképzési sorozatot vezetek folyamatosan citerazenekar - vezetők számára mind a mai napig.

1997/98-ban központi alaptantervet dolgoztam ki középfokú művészeti iskolák részére citerára és tamburára a Művelődési és Közoktatási Minisztérium felkérésére, valamint alapfokú tamburaoktatási tantervet írtam. A pedagógus-továbbképző tanfolyamokon előadóként szerepelek.

A Nyíregyházi Főiskolán óraadóként 1998-2002-ig népzeneelméleti tárgyakat adtam elő. 1998-tól részmunkaidőben, 2000-től főállásban az Óbudai Népzenei Iskolában oktatok citerát, furulyát és tamburát.

Több országos nyári tábor rendszeres oktatója, illetve művészeti vezetője vagyok: Szigliget, Tóthfalu, Tamási, Zánka, Kazincbarcika... stb.

1997- től a Magyar Művelődési Intézettel és a Vass Lajos Népzenei Szövetséggel létesítettem munkakapcsolatot. 1998-tól a Vass Lajos Népzenei Szövetség elnökségi tagja, 2001-től alelnöke vagyok, országos szintű továbbképzéseket, konferenciákat és népzenei versenyeket szervezek.

A METRONÓM Kht. által 2001-ben pedagógus - továbbképző tanfolyamot akkreditáltattam Népi hangszerek alkalmazása a zenepedagógiában címmel, amit eddig három alkalommal tartottunk meg.

A népzenei ismeretek, stílusismeret és népzeneoktatási kérdéskörben való jártasságomnak tudom be, hogy ezidáig mind a négy Országos Zeneiskolai Népzenei Versenyen (1996, 1999, 2002, 2005) a zsűri állandó tagja lehettem.

2005. augusztus 1-től országos népzeneoktatási szakértő címet szereztem.

Borsi Ferenc